sábado, febrero 17, 2007

Transanita

***

(http://es.wikipedia.org/wiki/Los_tres_monos_sabios)